Elektronik Güvenlik Sistemleri Altyapıları

Elektronik güvenlik sistemleri, geçiş kontrolü, ev, işyeri, halka açık, iç veya dış ortamlarda kişi güvenliğini tehdit, izinsiz girişler, yangın, sel/su baskını, gaz kaçakları gibi beklenmeyen olumsuz durumları anında tespit, müdahale veya önlemek almak için ilgili kurumları anında bilgilendiren elektronik haber alma sistemleridir. Genel olarak 4 sınıfta toplanırlar.

 • Kameralı Güvenlik Sistemleri, CCTV
 • Yangın Alarm ve Algılama Sistemleri
 • Geçiş Kontrol Sistemleri
 • İkaz ve Anons Sistemleri
 • Kameralı Güvenlik Sistemleri, CCTV

Herhangi bir alanın izlenmesi sürecinde elektronik güvenlik sisteminin ana bölümünü güvenlik kameraları oluşturur. Sistem, kaydedilen gözetim verilerinin kaydedilmesine ve görselleştirilmesine yardımcı olan farklı ekipmanlardan oluşur. bu ekipmanlar, Kayıt cihazı, Monitör, Analog, Dijital veya IP kameralardan oluşturur.
CCTV sistemde, suç unsurları doğrudan sisteme bağlı kameralar üzerinden algılanabildiğinden, sistemi yöneten yazılım, alarm sistemlerini devreye sokacak şekilde ayarlanabilir.

CCTV, Kameralar aracılığıyla alınan görüntünün belirli bir konuma iletildiği sisteme verilen isimdir. “Kapalı Devre Televizyon” anlamına gelen “Close Circuit Television” kavramından türetilmiştir. Televizyon sisteminden farklı olarak  CCTV, bir merkezden geniş kullanıcı kitlesine yayın yapmak yerine belli bir alandaki görüntüyü izleme sistemi olarak tanımlanabilir.

Gelişmiş bir CCTV sisteminde, kamera, özel kamera lensleri, monitör, anahtarlama cihazı (switch) ve kayıt cihazı (DVR, NVR vb.) gibi parçalar bulunur. Kameraların üzerinde bulunan dahili mikrofonlar aracılığıyla veya sisteme harici olarak eklenebilecek bir mikrofon ile ses kaydı da mümkün olabilmektedir.

 • Yangın Alarm ve Algılama Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri ;
Olası bir yangını, duman dedektörleri, ısı dedektörleri, alev dedektörleri, yangın ihbar butonları gibi algılama elemanları ile en kısa zamanda algılayarak, bağlı bulundukları merkezi yangın algılama ve ihbar paneline, oradan da uyarı elemanlarına ileterek söndürme sistemlerini değişik birimler aracılığıyla ikaz eden ve hatta tehlikeli olabilecek (elektrik, gaz vb.) birimleri devre dışı bırakarak yerleşkenin tahliyesi için güvenli süre kazandıran sistemler bütününe "Yangın Alarm Sistemleri" denir.

Bir yangın alarm sistemi genel olarak ; Alarm paneli, Dedektörler ( Duman dedektörü, ısı dedektörü, gaz dedektörü) ve yangın alarm butonu gibi bileşenlerden oluşur.

Yangın algılama sistemleri ikiye ayrılmaktadır;

  1. Konvansiyonel Sistemler

  Alan bazında algılama yapan bu sisteme, tek bir hat üzerinde dedektörler ve butonlardan olmak üzere, maks. 20-25 adetsistem eleman bağlanabilir. Bir binanın har katı bir alan olarak projelendirilir ve sadece o alanda yangın oluşumu takip edilir.

  2. Adresli Sistemler

  Adres bazında algılama yapılan bu sistemde dedektör ve butonlar tek bir "DÖNGÜ" (Loop) üzerine bağlanır. Döngü, kontrol panelinden çıkan kablonun, ilk saha elemanından itibaren tek tek paralel bağlanarak en son noktadaki saha elemanından kontrol paneline geri dönmesiyle oluşur. Uygulamada bir döngü üzerine 99 adet eleman bağlanabilir ve bir bina olduğu gibi tek bir döngü üzerinden kontrol edilebilir. Bu sistemde kablodan ve işçilikten tasarruf sağlanır. Döngü üzerine bağlanan bütün dedektör, buton, modül gibi saha elemanlarının bir adresi vardır bunlar kontrol panelinden izlenir ve gerektiğinde kontrol paneli arıza durumunu bildirir.

  Adresli sistemler kendi içinde 2 sınıfa ayrılır:

  2.1 Analog Adresli Sistemler
  2.2 Interaktif Adresli Sistemler

  2.1 Analog Adresli Sistemler

  Analog sistemlerde tüm ölçümler saha elemanları tarafından; veri toplama, değerlendirme, depolama ve kontrol gibi işlemler, kontrol paneli tarafından yapılır.
  Dedektörler, ortamdaki duman seviyesi, kirlilik gibi verileri kontrol paneline gönderir. Kontrol paneli gelen verileri; alarm ve arıza gibi uyarıları, değerlendirerek ( dedektörlerin seviye kontrollerini yaparak ) ikaz sistemini devreye sokar.
  Temel amaçları, yanlış alarmların oluşmasını engellemeye yardımcı olmaktır. Analog Adreslenebilir Sistem ile duman dedektörleri, çağrı noktaları, ısı dedektörleri ve diğer arabirim cihazları gibi en çok 127 giriş cihazı her bir algılama döngüsüne bağlanabilir. Bir döngüye ek olarak, Döngü Sirenleri, Röle Modülleri ve Siren Modülleri gibi 32 adet Çıkış Cihazı da ilave edilebilir.
  Ayrıca, Analog Sistemler 2, 4 ve 8 döngü versiyonlarında mevcuttur, bu da büyük tesislerin tek bir panelden izlenebildiği anlamına gelir. İzolatör birimleri Adreslenebilir Sistemler için açıklandığı gibi detektör bölümleri arasında bağlanmalıdır. İletişim Monitörleri ve diğer arabirim cihazları her bir algılama döngüsüne bağlanabilir.

  2.2 Interaktif Adresli Sistemler

  İnteraktif adresli sistemlerde her bir dedektör, bulunduğu alanın özelliğine göre programlanır. Analog adresli ve diğer akılı adresli (Intelligent) sistemlerden en önemli farkı, dedektörlerde programlanan interaktif algoritmik tabanlı parametrelerdir. Sistem her yangın sensöründen gelen bilgiyi değerlendirir ve bu bilgiden öğrenme yeteneğine sahiptir. Yani, bir sensör kirlenmeye başladığında veya kirli bir ortamda bulunduğunda otomatik olarak alarm eşik seviyesini arka plandaki seviyesine göre kompanze etmektedir.
  Daha karmaşık İnteraktif sistem fonksiyonları, gerçek yangın hadisesi ve yangın olmayan durumları birbirinden çok kolay ayırt edebilmekle birlikte, olası çevresel etkileri filtreler veya sıcaklıktan oluşabilecek değişim etkilerine göre hassasiyetini artırabilir. Sensörler ve İnteraktif karar verme mekanizması arasındaki kararlılığın net sonucu, yüksek performans, yanlış alarmlara bağışıklık ve daha hassas yangın algılama olarak
  karşımıza çıkar.

Algılama Sistemleri ;
Sürekli denetlenen bir alan veya tesiste denetleme sisteminde meydana gelen kesinti veya bir şüphelinin tespiti için algılama ve alarm sistemleri kullanılır. Sistem genellikle bir sensör, bir alarm veya bir uyarı devresi kullanan algılayıcıdan oluşur. Bu sistemin ana işlevi, bir yangın ya da benzeri bir tehlike durumunda, tehditti ortadan kaldırmak ve bölgeyi en kısa sürede güvenli hale getirmek için uyarıda bulunmaktır.
Algılayıcılar için farklı tipte sensörler mevcuttur ve sensörün kullanımı ev otomasyonu, yangın algılama, izinsiz giriş alarmı vb. uygulama gereksinimlerine göre çeşitlilik gösterir.

En yaygın adıyla PIR Sensör (Passive infrared Sensor) olarak bilinen algılama sensörleri, görüş alanındaki nesnelerden yayılan kızılötesi dalgaları algılayan elektronik bir cihazdır. Alarm sistemlerinde kullanılan hareket dedektörlerinin yapımında kullanılan PIR sensörler, algılama için herhangi bir ışın yayan değil, sadece maddelerden pasif olarak gelen kızılötesi dalgaları ve sıcaklığı; görüş alanındaki ortalama sıcaklık ve kızılötesi dalga değişimlerini algılayan cihazlar olarak kabul edilir.

 • Geçiş Kontrol Sistemleri

Kişi veya topluluğun, bir geçiş kontrol nokasındaki giriş veya çıkışlarını kontrol etmek ve sınırlandırmak için kullanılan sistemlere "Geçiş Kontrol Sistemleri" denir.
Bu geçiş noktaları, turnikeler, kapılar, asansörler, otoparklar veya girişlerin sınırlandırılmak istendiği yerler olabilmektedir.
Geçiş kontrol sistemleri, yangın ve hırsızlık tetikleme entegrasyonu, bilgisayar ve yazılımdan bağımsız yerel ve bütünleşik noktalarda antipassback ( giriş yapmadan çıkış yapamama/çıkış yapmadan giriş yapamama kontrolü ) ve geçiş anında fotoğraf kaydı gibi özellikler içerebilmektedir..

Geçiş Kontrol Çeşitleri genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Akıllı kart sistemleri ile tarama ve tanımlama,
  • Biyometrik Gerçiş Sistemleri,
  • Turnike geçiş sistemleri,
  • Otopark OGS Sistemleri,
  • Turnike ve Bariyer Sistemleri,
  • Personel Devam Kontrol Sistemleri,
  • Anti Terör mantar bariyer sistemleri,
  • Road (yol) blok sistemleri,

 • İkaz ve Anons Sistemleri

Bir çok alanda; kara, hava, deniz ulaşımlarında, ev, işyeri, halka açık, iç veya dış ortamlarda, toplumsal olay veya genel bildirim gerektiren durumlarda, izinsiz girişler, yangın, sel/su baskını, gaz kaçakları gibi beklenmeyen olumsuz durumlarda veya benzeri acil durumların bildirilmesi işleminin, çok gürültülü, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda veya geniş alanlara yapılması gerekiyorsa, sesli ve ışıklı uyarı sistemleri çok büyük önem arz etmektedir.

İkaz ve Anons Sistemlerini genel olarak;

  • Canavar Düdüğü
  • Ambulans, Polis, İtfaiye Sirenleri
  • Yangım Alarm Sistemleri
  • Fabrika İkaz ve Anons Sistemleri     şeklinde sıralanabilir..

Bir gün mutlaka, siz de "KARNET" kalitesiyle tanışacaksınız!