Yapısal Kablolama

İhtiyaç duyulan alanlarda telefon, veri, alarm, güvenlik vb. sistemlerin
Sinyal İletişimi'ni kesintisiz olarak gerçekleştirmek ve bu sistemlerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin aktarılmasını veya kontrolünü sağlamak için kullanılan tüm bileşenlerin tek bir çatı altında toplanmasıyla oluşturulan bütünlüğe
"Yapısal Kablolama" denir.

Yapısal kablolama, sabit ve tekrar ölçeklendirelemez bir altyapı bütünlüğü olduğundan ileride gerekli olabilecek genişlemeler veya yeni teknolojik güncellemeler için henüz projelendirme aşamasında kısa ve uzun vadeli ilaveler göz önünde tutularak kurgulanmalıdır.

KARNET Yapısal Kablolama, ISO9001:2015, ISO 10002, ISO 14001 ve ISO 18001 OHSAS Standartları doğrultusunda;

 • Veri İletimi
   * Bakır Kablolama
   * Fiber Optik Kablolama
   * Kabinet Düzenlemesi
   * Sistem Odası Kurulumu
 • Telekomünikasyon
   * Bakır Kablolama
   * Fiber Optik Kablolama
   * Santral Kurulumu
 • Güvenlik Sistemleri
   * Kamera Sistemleri
   * Alarm Sistemleri
   * Yangın İhbar Sistemleri
   * Seslendirme ve Anons Sistemleri
   * Personel Takip ve Geçiş Kontrol Sistemleri
 • Elektrik
   * Alçak Gerilim Altyapıları
   * Zayıf Akım Altyapıları
   * Topraklama ve Yıldırımdan Koruma
   * Pano Kurulumları
 • Altyapı kurulumlarını gerçekleştiren lider bir kuruluştur.

  Bir gün mutlaka, siz de "KARNET" kalitesiyle tanışacaksınız!