Telekomünikasyon Altyapıları

İki ya da daha fazla kişinin yazı, simge, haber ya da her çeşit bilgi mesajının tel, telefon, radyo, optik ya da başka elektromanyetik sistemler kullanarak bilgi alışverişinde bulunmasına "TELEKOMÜNİKASYON" denir. Latince de mesafe anlamına gelen "TELE" sözcüğü ile Fransızca'da iletişim anlamına gelen KOMÜNİKASYON'un birleşmesinden oluşmuştur.
Mesajlar, fiziksel yollarla veya elektromanyetik dalgaların bir formu olarak iletilir. Elektrik sinyalleri, fiber optik ışınları ve radyo dalgaları buna örnek olarak verilebilir.
1876 yılında Alexsander Graham Bell'in sağırlarla ilgili bir çalışması sırasında tesadüfen keşfettiği telefon, bakır kablolar üzerinden farklı noktalardaki santraller yardımıyla haberleşme sağlarken, günümüzde ışık hızında yapılan veri transferleri veya uydular üzerinden gerçekleştirilen sinyal aktarımlarıyla kablo bağımsız haberleşmeye imkan veren entegre iletişim sistemleri haline gelmiştir.

 • Metal Kablolar
 • Perli kablo ve koaksiyel kablo olmak üzere iki çeşit metalik kablo vardır.
  Başlangıçta perli kablolar, analog hatlar için geliştirilmiştir. Koaksiyel kablo yüksek bant genişliği tarafından karakterize edilir ve bu bant genişliği ona yüksek iletim kapasitesi sağlar. Yaygın olarak yüksek yoğunluktaki telefon santral ağları arasında kullanılmaktadır. Günümüzde santraller arası bağlantılar yerini fiber optik kablolara bırakmıştır.

 • Fiber Optik Kablolar
 • Fiber optik sistemleri akıllı binalarda kullanılan kablolarda ve bilgisayar sistemlerinin yerel ağ baglantılarıda yaygın olarak kullanılmakta olan Fiber optik kablolar telefon ağlarında da hızla gelişen bir iletim aracıdır. Bunun sebebi, çok iyi karakteristiğe sahip olmaları, düşük ağırlık, yüksek band genişliği, elektromanyetik ortamlardan etkilenmemesi ve düşük iletim kayıplarına sahip olmalarıdır.

 • Santral Kurulumları
 • Fiber optik sistemleri akıllı binalarda kullanılan kablolarda ve bilgisayar sistemlerinin yerel ağ baglantılarıda yaygın olarak kullanılmakta olan Fiber optik kablolar telefon ağlarında da hızla gelişen bir iletim aracıdır. Bunun sebebi, çok iyi karakteristiğe sahip olmaları, düşük ağırlık, yüksek band genişliği, elektromanyetik ortamlardan etkilenmemesi ve düşük iletim kayıplarına sahip olmalarıdır.

 • Metal Kablolar
Bakır İletkenli Telefon Kabloları

  Çok Perli Haberleşme Kablolarının Genel Yapısı :

  I. Sembollerin Anlamları
  Türk Telekom'un kabloları isimlendirmekte kullandığı semboller ve bunların anlamları:
  K : Köpüklü
  D : Dörtlü
  F : Dolu (Jelli)
  A : Alüminyum folyo (ekran-koruyucu siper)
  P : Polietilen (izole, arakılıf veya kılıf)
  -A :Ask halatlı (havai kablolar için)

   II. Yıldız Dörtlü Yapıs'ı
  Çok perli kabloların temel birimi, üzeri farklı renklerde izole edilmiş 4 adet bakır iletkenin birbirleriyle bükülmesinden meydana gelen yıldız dörtlüdür. Yıldız dörtlünün, 3 rengi sabit ve 1 rengi de değişkendir." (Kablonun temel birimi, istenirse yıldız dörtlü yerine 2 adet izolenin bükülmesiyle meydana gelen ikili (per) de olabilir.)

  III. Grup Yapısı
  5 adet yıldız dörtlünün kendi aralarında bükülmesiyle aşağıdaki şekilde görülen “Grup” yapısı meydana gelir. Grupların her birinin üzerine, bunları birbirinden ayırt etmek amacıyla aşağıdaki tabloda belirtilen renklerde “Tanıtma İpleri” sarılır.

  IV. Paket Yapısı Paketler genellikle oluşturulacak kablonun durumuna göre 50 perden (25 yıldız dörtlüden) veya 100 perden (50 yıldız dörtlüden) meydana gelir. 50 perlik paketler 5 adet gruptan elde edilir ve yine her bir paketin üzerine aşağıdaki tabloda belirtilen renklerde “Tanıtma İpleri” sarılır.

  V. Çekirdek Yapısı
  Kablonun toplam per sayısına göre grup veya paket sayıları aşağıdaki çizimlerde ve tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Ancak istenirse farklı dizaynlarla da çekirdek yapısı oluşturulabilir.

  Çok perli kabloların santrallerden saha kabinetlerine ulaştırılması ve buralarda regletler üzerinde sonlandırılarak kullanıcılara bu noktaladan dağıtılması ile oluşturulan bakır telli telekomünikasyon altyapıları, mesafe ve ek noktalarından kaynaklı sinyal zayıflaması, ayrıca yoğun dış ortam ve ek noktalarıdaki hasar, oksit vb. deformasyonlar nedeniyle verimliliği oldukça düşüktür.
  Günümüzde bu kablo türü yerini tek ve çok modlu fiber kablolara devretmiştir.

 • Metal Kablolar
Koaksiyel Telekomünikasyon Kabloları

  1940'lı yıllarda ticari kullanıma başlayan koaksiyel kablolar bükümlü tellere göre 80 kat daha hızlı bilgi iletim kapasitesine ve daha yüksek bant genişliğine sahiptir. Elektriksel gürültü ve darbelere karşı daha fazla koruma sağlaması nedeniyle üretim alanlarında kullanımı avantajlıdır.
  Koaksiyel kablolarda iç iletken, yalıtkan bir malzeme ile kaplanmış ve genellikle bakırdır. İletkeni kaplayan yalıtkan malzeme, ince silindirik bir metal ile ekranlama yapılması amacıyla kaplanır. Bu katmandan sonra ise son olarak plastik dış kaplama bulunur.
  Koaksiyel kablolarda veriler, en içte bulunan tel aracılığıyla taşınır ve bu kablolarda hem iç iletken tel hem de dış iletken genellikle aynı büyüklükteki akımları zıt yönde taşırlar.
  Uygulama alanına bağlı olarak, koaksiyel kabloların yapısal bileşenleri olan iç iletken, dış iletken ve dış yalıtkan malzemeleri için farklı çeşitler bulunur. Bu çeşitler üç ana gruba ayrılırlar:

  1-) İç İletkene Göre Koaksiyel Kablolar
   1.1-) Saf bakır İletkenler
   1.2-) Sarmallı İletkenler
   1.3-) Bakır Kaplı Çelik İletkenler

  2-) Dış İletkene Göre Koaksiyel Kablolar
   2.1-) Örgülü kaplama iletkeni
   2.2-) Alüminyum Folyo Örgü Kaplama İletkeni
   2.3-) Dört Katlı Kaplama İletkeni

  3-)Plastik Dış Kaplamaya Göre Koaksiyel Kablolar
   3.1-) PVC
   3.2-) Polietilen
   3.3-) Florlu Etilen Propilen

  Tüm koaksiyel kablolar empedanslarını belirten RG numaralarına göre sınıflandırılırlar;

   1-) Genel Amaçlı Koaksiyel Kablolar
    1.1-) Çift Ekranlı Koaksiyel Kablolar
    1.2-) Çift Eksenli Koaksiyel Kablolar
    1.3-) Üç EKSENLİ Koaksiyel Kablolar

   2-) BaseBand Koaksiyel Kablolar
    2.1-) 10BASEBAND5
    2.2-) 10BASEBAND2

   3-) BroadBand(Geniş Band) Koaksiyel Kablolar
    Çoğu BroadBand koaksiyel kablo sistemlerinde standart olarak CATV-75 OHM kullanılır. BroadBand koaksiyel kablolar, analog sinyallerin hem frekans hem de faz modülasyonu ile iletiminde kullanılır. BroadBand koaksiyel kablolarda aynı anda birçok farklı sinyal çift yönlü olarak iletilir.
 • Telefon Santralleri ve Kurulumları

Telefon makinası, mikrofon ( verici ), kulaklık ( alıcı ) ve üreteçten oluşur.
Telefonun ahizesindeki mikrofona gelen ses dalgalarının şiddetine göre mikrofondaki diyafram,
yani ince zar, titreşir. Diyafram titreşince mikrofonun içinde bulunan kömür tozlarını titreştirir. Kömür tozları titreşince, yani ses dalgalarının şiddetine göre sıkışıp gevşeyince, kömür tozlarının içinde bulunan iletkenin uzunluğunun arttırılıp azaltılması sayesinde telin direncini değiştirir. Dolayısıyla, direnci değişin iletken telin üzerinden geçen elektrik akımının şiddeti de değişir.
Ses dalgaları mikrofona gelmeye devam ettikçe, sürekli değişim içinde olan elektrik akımı da iletken metal hatlar sayesinde karşı taraftaki telefonun kulaklığına gelir ve buradaki elektromıknatısa mıknatıslık özelliği kazandırır. Kulaklıktaki elektromıknatıs, elektrik akımının şiddetine göre önündeki diyaframı, yani ince metal zarı, titreştirir. Diyafram titreşince oluşan ses dalgaları havanın titreştirilmesi sayesinde kulağa gelir ve ses titreşimleri duyulur. Böylece, bir noktadaki telefon makinası ile farklı bir noktadaki diğer bir telefon makinası ile sesli iletişim gerçekleşmiş olur.

Analog olarak bilinen ve uzak noktalardaki bir çok telefonu haberleştirmek için kullanılan ilk santraller, operatörün bir ara kabloyu el yordamıyla, gelen arama hattının fiziksel bağlantısını gidecek olan hattın fiziksel bağlantısına sabitlemesiyle çalışıyordu.

Günümüzde ise dijital(sayısal) olarak ifade edilen santraller kullanılmakta ve haberleşme verileri, ağırlıklı olarak fiber kablolar veya radyo sinyalleri üzerinden, birbirlerine entegre olmuş çok karmaşık sistemler sayesinde anlık olarak sabit ya da hareketli cihazlara iletilebilmektedir.
Ses, görüntü veya metin verileri alıcıya iletilirken, el yordamıyla çalışan santrallerin yerine, TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokollerini kullanan, paket anahtarlamalı ağlara bağlı elektronik cihazlar kullanmaktadır. Bu sayede, elektronik olarak haberleşen bu cihazlar, binlerce perlik kablo çiftleriyle oluşturulan hatlar yerine sanal olarak sınırsız sayıda hatlar yaratabilmekte ve bu hatları aralarında haberleştirebilmektedirler.

IP Telefon olarak isimlendirilen bu sistem, analog ses sinyallerini dijital sinyallere; İnternet Protokolü ile aktarılabilen veri paketlerine dönüştürür.

Bir gün mutlaka, siz de "KARNET" kalitesiyle tanışacaksınız!