Veri İletimi Altyapıları

Ofisiçi, kampüs gibi Yerel Alan Ağları (LAN, Local Area Network) veya iki uzak noktadaki yerel ağların birleştirilmesi için kullanılan Geniş Alan Ağları (WAN, Wide Area Network) altyapılarının ana unsurları Bakır ve Fiberoptik kablolardır.

En yaygın bakır veri kablosu türleri,
UTP (Unshielded Twisted Pair)/Korumasız bükümlü çift,
STP (Shielded Twisted Pair)/Korumalı bükümlü çift,
FTP (Foiled Twisted Pair)/Folyo ekranlı bükümlü çift     olarak adlandırılır ve uluslarası standartlara sahiptirler
  * Uluslararası = ISO / IEC – 11801,
  * Amerika = TIA / EIA 568,
  * Avrupa Birliği = EN 50173 olarak belirlenmiştir.
Bu standartlardan TIA/EIA isimli kuruluş,
TIA/EIA -T568 ile Commercial Building Wiring Standard" adı altında kablolama ile ilgili standartları belirlemiştir. ( "Ticari Bina Kablolama Standardı" )
Tüm dünyada üreticiler ve teknisyenler bu standartları (T568A ve T568B bağlantı şeması ) takip etmektedirler.

Fiber optik kablo, ışığı kendisinden daha az kıran akrilik kaplama ile çevrelenmiş, koruyucu bir dış kılıf içerisinde cam elyaf ve kevlar ile güçlendirilen, silisyum dioksit yapıda, insan saç teli kalınlığında üretilmiş cam çekirdekten oluşan bir kablo türüdür. Üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışır; veri iletimini ışık hızıyla gerçekleştiren fiber optik kablolar, çevresel şartların ağır olduğu altyapılarda ve elektriksel alan parazitlerinden etkilenmediğinden sinyal kaybı yaşatmaz ve daima stabil bir bağlantı sağlar. Bu nedeniyle uzak mesafeler için tercih edilirler. Bu kablolar merkez çapı, ışığın kırılma şekline göre tek modlu ve çok modlu fiber olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Singlemod ( Tek modlu ) : 9 mikronluk çapa sahiptirler. 1300 ile 1550 nanometre dalga boyunda kızılötesi ışık ileten bu kablolar, uzun mesafeli hatlarda tercih edilir.
 • Multimod ( Çok modlu ) : 62,5 mikronluk çapa sahiptirler. 850 ile 1300 nanometre dalga boyunda kızılötesi ışık ileten ve kayıp miktarı tek modluya göre daha çok olan bu kablolar kısa mesafeli hatlarda kullanılır.
 • Kabinet, bilişim ve iletişim sektörü için geniş bir kullanım alanı sunan, özellikle bilgi-işlem merkezleri ve sistem odalarında, sunucular, aktif, pasif ağ ekipmanları ile veri depolama ünitelerinin yanısıra telefon satralleri gibi iletişim donanımlarının organize bir şekilde yerleştirilmesini sağlayan ve onları dış etmenlere karşı koruyan metal gövdeli ünitelerdir. Yaygın olarak kullanılan 19″ kabinetler genel olarak,
   - Duvar tipi
   - Dikili tip ve
   - Harici tip kabinetler (IP65-66) olarak üretilmektedir.
  Zaman içerisinde sistem odaları veya ağ altyapısı kabinetleri kullanım yoğunluğuna bağlı olarak ilk kurulum şeklini kaybeder; ara bağlantı panellerinde (Patch Panel ) etiketlerin deforme olması veya hiç olmaması, ara kabloların (Patch Cord ) takip edilemeyişi, aktif cihazlar ile sunucular arası veya kendi aralarındaki (Anahtarlar/Switch ) bağlantıların uygun olmayan kablolar ile gerçekleştirilmesi gibi bir çok nedenle kabinetlerde sorunlar oluşur. Bu sorunlar, veri iletişimini etkileyebilir hatta kesintilere dahi yol açar. Bilişim altyapılarının kalbi olan kabinetlerde, düzensizliğin ve karışıklığın neden olacağı sorunları bertaraf etmek için tüm kablo yapısı; etiketleme ve altyapı grafik tablosu oluşturularak yeniden düzenlenir.
  Sistem odaları, sunucu sistemlerini, aktif, pasif ağ ekipmanlarını, veri depolama ünitelerini, sesli-görüntülü iletişim santrallerini ve bunlarla ilişkili tüm bileşenleri barındıran ve barındırdığı tüm sistemlerin kesintisiz olarak çalışmasını ve güvenliğini sağlayan merkezi bir birimlerdir.
  Bu denli önemli olan sistem odalarının kurgulanması; kurulacak sistemin topolojisinin belirlenmesi, ağ altyapı özellikleri, kaç kullanıcı barındırılacağı gibi detayların netleştirilmesi ayrıca yer seçimi, ortamın ısı ve nem değerlerinin tespit edilmesi, soğutma/felaket önleme prosedürlerinin dikkatle incelenmesi ön planda tutularak yapılmalıdır.

  Bir gün mutlaka, siz de "KARNET" kalitesiyle tanışacaksınız!